Välkommen

Efter närmare 30 års arbete i starkströmsanläggningar, både i och invid kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar, har jag lång erfarenhet av säkerhetsarbete och vet vikten av att ständigt hålla sig ajour med de föreskrifter och lagstadgade krav som finns.

Ansvaret på arbetsgivaren vilar tungt – alla som gör elektriskt arbete ska ha utbildning och enligt praxis ska utbildningen repeteras vart tredje år.

Självklart är det också i allra högsta grad i var och ens intresse att behärska arbetsmetoder som minimerar risken för olyckor, både vid arbete med el, invid vattenvägar och i samband med tunga lyft. Ett enda litet misstag kan förändra livet – för alltid. Se till att du håller din kunskap uppdaterad.

Lars-Ivan Tuolja, Laponia Partner AB

Laponia Partner - ESA